Hollanda Otizm Üyeliği

Hollanda Otizm Üyeliği (The Netherlands Autism Register: NAR), yaklaşık olarak 3500 otizmli üyeyi barındıran, uzun soluklu bir üyeliktir. Hollanda Otizm Üyeliği, Hollanda Otizm Birliği (Nederlandse Vereniging voor Autisme;NVA) ve Vrije Amsterdam Üniversitesi (Vrije Universiteit Amsterdam: VU) işirliğinde kurulmuştur. 

Neden? 

Hollanda Otizm Üyeliği’nin amacı, çevrimiçi sorular ile otizmli bireylerin zaman içerisindeki gelişimini izlemek ve Hollanda’da yaşayan otizmli bireylerin yaşam koşulları ile ilgili çeşitli konularda bilgi toplamaktır. Toplanan bilgiler sayesinde otizmli bireyler arasındaki farklılıklar ve benzerlikler belirlenmektedir. Hollanda Otizm Üyeliği tarafından toplanan veri, bilimsel araştırma açısından oldukça değerlidir. Hollanda Otizm Üyeliği aynı zamanda otizmli bireylerin ilgi alanlarını korumak ve hayat standartlarını yükseltmek için yardım etmektedir. 

Otizmli çocukların aileleri, otizmli bireyler ve aynı zamanda sağlık hizmeti profesyonelleri ve bilim insanlarının otizmle ilgili birçok sorusu vardır. Bu sorulara cevapları hep beraber bulabiliriz. Örneğin, aynı kognitif becerilere sahip bir birey, bir işe ve memnun eden bir sosyal hayata sahip olabilirken bir diğeri sahip olamayabilir. Bu tür bireysel farklılıklara ne sebep olmaktadır? Otizmli bireyler ek olarak hangi sorunları geliştirmektedir? Otizmli olmanın yararları nelerdir? Başarı faktörleri nelerdir? Geniş gruptan oluşan otizmli bireyleri takip ederek, hangi faktörlerin otizmli bireylerin yaşam standartlarını etkilediğini keşfetmekteyiz. 

Hollanda Otizm Üyeliği ulusal ve uluslararasi araştırmacılar ile iş birliği içindedir ve bilgiyi geliştirmek için bilineni paylaşmayı ve otizm ile dünya çerçevesinde ilgilenmeyi amaçlamaktadır.