Deelname

Wat houdt deelname precies in?

Door een aanmeldformulier in te vullen kunt u zich inschrijven in het NAR. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Zodra wij dit formulier hebben ontvangen, ontvangt u direct een e-mail, waarin wij u vragen om een online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst zitten onder andere vragen over uw persoonlijke achtergrond, ouder(s) en overige familie, problemen met autisme, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen, behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie kwartier.

Met het NAR willen we kinderen én volwassenen met autisme volgen in de tijd. Dit betekent dat als u zich aanmeldt bij het NAR, u ongeveer één keer per jaar een uitnodiging krijgt om een vragenlijst in te vullen. Elk jaar kunt u zelf beslissen of u mee wilt doen.

In de toekomst zullen we u waarschijnlijk vragen of u interesse heeft om naast de jaarlijkse grote meting, ook met kleinere deelonderzoeken mee te doen. Zo'n deelonderzoek kan schriftelijk zijn, maar het kan ook zo zijn dat wij u zelf of uw familieleden persoonlijk willen ontmoeten. Zo kunnen we informatie krijgen die niet met een vragenlijst gekregen kan worden. Ook dan mag u elke keer weer zelf beslissen of u wel of niet mee wilt doen.

Elk jaar krijgen de deelnemers van het NAR die hebben meegewerkt aan de meting van dat jaar een individuele terugkoppeling van hun antwoorden. Deelnemers kunnen hier hun persoonlijke score op verschillende onderwerpen vergelijken met de gemiddelde score van alle NAR-deelnemers en van deelnemers met vergelijkbare leeftijd en hetzelfde geslacht. Lees hier meer over de individuele terugkoppeling.