SAM - stress in het dagelijks leven

Het onderzoek

In de SAM studie onderzoeken we welke factoren bijdragen aan de dagelijkse ervaring van stress. We onderzoeken in de SAM studie ook de effectiviteit van de SAM-NAR app, een smartphone applicatie die specifiek voor en mede door mensen met autisme is ontwikkeld. De afkorting SAM staat voor Stress Autism Mate. In de SAM-NAR app krijgen mensen meerdere malen per dag op vaste tijden een kort vragenlijstje over hoe zij de afgelopen vier uur ervaarden. Na het invullen geeft de app automatisch feedback over de mate van stress die iemand ervaart en mogelijke tips om te ontspannen.                                

Meer informatie

In de informatiebrief vindt u uitgebreide informatie over de SAM studie. Hier vindt u ook links naar de privacyverklaring en de gebruiksvoorwaarden van de SAM-NAR app.

Vragen?

Doet u mee aan dit onderzoek? Hier vindt u veel gestelde vragen over de SAM-NAR app.

De resultaten

Individueel: Via de app ontvangen deelnemers individuele feedback op hun stressniveau. Daarnaast kunnen deelnemers in de SAM-NAR app zien hoe hun stressniveau wisselt over de tijd (momenten van de dag en dagen van de week).

Algemeen: De groepsresultaten van het onderzoek zullen worden verspreid via de NAR website onder het kopje ‘Publicaties en resultaten’. Op deze pagina vindt u al onze wetenschappelijke artikelen, artikelen in Autisme Magazine, en de jaarlijkse rapporten van het NAR. De eerste resultaten van dit onderzoek verwachten wij begin 2024.

De onderzoeker(s)

De SAM studie maakt onderdeel uit van het grotere HOME-project.

Subsidie door: NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Contact: Voor vragen over de SAM studie kunt u contact opnemen met dr. Anke Scheeren: a.m.scheeren@vu.nl