Voorwaarden

Aan het NAR kunnen de volgende personen deelnemen:

  • Personen die zelf autisme hebben en 16 jaar of ouder zijn;
  • Ouder(s) en/of verzorger(s) van een kind met autisme jonger dan 16 jaar;
  • (Wettelijk) vertegenwoordigers van personen met autisme en een grote zorgbehoefte (met of zonder een verstandelijke beperking), die wilsonbekwaam zijn en ouder dan 16 jaar.

Ook wanneer u zelf geen autisme heeft kunt u zich aanmelden voor het Nederlands Autisme Register. Door ervaringen van mensen met én zonder autisme met elkaar te vergelijken, kunnen we nog beter begrijpen wat autisme is en hoe autistische mensen ondersteund kunnen worden. U kunt zich aanmelden voor de controlegroep van het Nederlands Autisme Register indien u voldoet aan deze drie voorwaarden:

  • u heeft geen autisme;
  • u bent 16 jaar of ouder;
  • u heeft geen direct gezinslid met autisme (zoals een broer, zus, vader, moeder, zoon, dochter).

Als u niet aan alledrie de voorwaarden voldoet, kunt u helaas niet deelnemen aan de controlegroep van het NAR. U kunt wel de persoon met autisme of ouder / wettelijk vertegenwoordiger van de persoon met autisme vertellen over het Nederlands Autisme Register.