Overige informatie en links

Meer informatie over autisme vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA).

Mogelijk zijn de volgende websites ook interessant voor u:

PAS (Personen uit het Autisme Spectrum) is de landelijke belangenvereniging van autisten die het perspectief van de persoon met autisme voorop stelt.

Vanuit Autisme Bekeken (VAB) is een expertiseteam op het gebied van autisme en inclusieve samenleving.

Female Autism Network of the Netherlands (FANN) is een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

De Leo Kanner Onderwijsgroep biedt speciaal onderwijs in Leiden en wijde omstreken.

Vereniging Balans staat op voor ouders van kinderen en jongeren die net iets meer of iets anders nodig hebben bij het leren of in de opvoeding.

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. 

Youz helpt kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met psychische en verslavingsproblemen

MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. 

Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk ontwikkelaar die zich hardmaakt voor een maatschappij waarin iedereen werkt en die voor iedereen werkt. 

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Het beste onderwijs voor onze kinderen, daar zet Ouders & Onderwijs zich voor in. 

ECIO adviseert en ondersteunt universiteiten, hogescholen en het mbo rondom relevante thema’s bij het vormgeven van inclusief onderwijs en studentenwelzijn.

Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.

Het NAR kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van sites van derden. Het gebruik ervan en de informatie die ze verstrekken is op eigen risico. De aanwezigheid of afwezigheid van een link betekent niet per se dat het NAR deze andere groepen of de verstrekte informatie al dan niet onderschrijft of ondersteunt.