NAR/NVA-congres 2023

Logo NAR/NVA-congres 2023

Het jubileumcongres van het NAR in samenwerking met de NVA heeft plaatsgevonden op zaterdag 11 november aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De feestelijke dag stond in het teken van het thema "Allemaal autisme, allemaal anders!", wat refereert aan het eerste onderzoek dat het NAR in 2013 uitvoerde in opdracht van de NVA. Dit onderzoek gaf destijds een overzicht van de brede diversiteit tussen mensen met autisme, en tien jaar later blijft dit onderwerp nog steeds relevant.

Tijdens het congres werd dieper ingegaan op diversiteit in cultuur, leeftijd en gender. De diverse kleuren van autisme werden belicht, en er werd uitgebreid stilgestaan bij het 10-jarig jubileum van het NAR en het 45-jarig jubileum van de NVA. Op de website van de NVA kunt u samenvatting bekijken. 

Het programma bood verschillende lezingen en panelgesprekken over de diversiteit van autisme en verschillende onderwerpen:

Daarnaast vond de uitreiking van de Hannemiekeprijs en de Autismevriendelijkheidsprijs plaats. De dag werd verrijkt met entertainment, waaronder een muzikale act en een mindfulness-oefening. De bekende infomarkt gaf bezoekers de kans om meer te weten te komen over het thema van dit jaar, waarbij het NAR zeker aanwezig was. 

Om het congres toegankelijker te maken voor iedereen, is het programma later gestart en eerder gestopt, waardoor het beter vol te houden was vanwege de vele prikkels. Hierdoor werd ook het aantal bezoekers beperkt. Voor degenen die het congres op een prikkelarme manier wilden volgen, was er de mogelijkheid om online deel te nemen via de livestream. Kaartjes voor de livestream boden de kans om alle lezingen van de dag live te volgen.