NAR/NVA-congres 2023

Logo NAR/NVA-congres 2023

Het jubileumcongres van het NAR in samenwerking met de NVA vond op zaterdag 11 november plaats bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. De feestelijke dag stond in het teken van het thema "Allemaal autisme, allemaal anders!", wat refereert aan het eerste onderzoek dat het NAR in 2013 in opdracht van de NVA uitvoerde. Dit onderzoek gaf destijds een overzicht van de grote diversiteit onder mensen met autisme. Tien jaar later is dit onderwerp nog steeds relevant.

Tijdens het congres werd dieper ingegaan op diversiteit in cultuur, leeftijd en gender. De diverse kleuren van autisme werden belicht, en er werd uitgebreid stilgestaan bij het tienjarig jubileum van het NAR en het 45-jarig jubileum van de NVA. Op de website van de NVA kunt u een samenvatting van het congres bekijken. 

Het programma bood lezingen en panelgesprekken die de diversiteit van autisme op verschillende wijze belichtten:

Daarnaast vonden de uitreikingen van de Hannemiekeprijs en de Autismevriendelijkheidsprijs plaats. De dag werd verrijkt een muzikale act en een mindfulness-oefening. De bekende infomarkt, waarop het NAR ook aanwezig was, gaf bezoekers de kans om meer te weten te komen over het thema van dit jaar.

Om het congres toegankelijker te maken voor iedereen, begon het programma later en stopte het eerder, waardoor het voor mensen met prikkelgevoeligheid  beter vol te houden was. Ook werd het aantal bezoekers beperkt. Voor degenen die het congres op een prikkelarme manier wilden volgen, gaf de livestream de mogelijkheid om alle lezingen van de dag online live te volgen.