Resultaten

Elk jaar vullen mensen met autisme en ouders van kinderen met autisme een online vragenlijst in over hoe het gaat met hun eigen leven of dat van hun autistische kind. Deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en het opkomen voor belangen van autistische mensen. Na elke online vragenlijst wordt een rapportage geschreven over de belangrijkste resultaten. Op deze manier worden de NAR-cijfers bereikbaar gemaakt voor een breed publiek. Journalisten kunnen deze dan gebruiken, net als beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die meer wil weten over hoe het gaat met mensen met autisme in Nederland. De factsheets en rapportages zijn te vinden op onze website.

Naast de rapportage en de factsheets, worden de cijfers ook gebruikt voor verschillende artikelen in Autisme Magazine (voorheen: Engagement met Autisme). Het Autisme Magazine is het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elke drie maanden wordt een deel van de resultaten in een paginagroot artikel uitgebreid behandeld. Hierbij worden de resultaten, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de laatste ontwikkelingen in de praktijk bij elkaar gebracht. Deze artikelen en andere artikelen uit de media zijn te lezen op onze website.

Naast het Autisme Magazine, worden de data van het NAR ook gebruikt voor andere onderzoeken. Alle wetenschappelijke publicaties met onze data vindt u ook op onze website.

Het NAR kent een goede verdeling van mannen en vrouwen, verspreid over Nederland en van alle leeftijden en intelligentieniveaus. De deelnemers van het NAR zijn echter geen exacte afspiegeling van alle mensen met autisme. Zo doen er relatief veel vrouwen mee aan het NAR-onderzoek en zijn relatief veel volwassen deelnemers hoogopgeleid. Ook valt het op dat veel NAR-deelnemers geen migratieachtergrond hebben. Bij het lezen van onze resultaten is het dus goed om te weten dat deze resultaten niet per se toepasbaar zijn op alle autistische mensen in Nederland en daarbuiten.