Resultaten

Elk jaar vullen mensen met autisme en ouders van kinderen met autisme een online vragenlijst in. Hierin vertellen ze hoe het met henzelf of hun autistische kind gaat. We gebruiken deze gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en om op te komen voor de belangen van mensen met autisme. Na elke online vragenlijst wordt er een rapport geschreven met de belangrijkste resultaten. Op deze manier worden de NAR-cijfers bereikbaar gemaakt voor een breed publiek. Journalisten, beleidsmakers, onderzoekers en iedereen die meer wil weten over mensen met autisme in Nederland kan deze informatie gebruiken. Je kunt de factsheets en rapportages op onze website vinden.

Naast de rapportage en de factsheets, worden de cijfers ook gebruikt voor verschillende artikelen in Autisme Magazine (voorheen: Engagement met Autisme). Dit is het magazine van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Elke drie maanden wordt een deel van de resultaten in een paginagroot artikel uitgebreid behandeld. In zo’n artikel combineren we de resultaten met nieuwe wetenschappelijke inzichten en recente ontwikkelingen in de praktijk. Deze artikelen en andere artikelen uit de media zijn te lezen op onze website.

Naast Autisme Magazine, worden de gegevens uit het NAR ook gebruikt voor andere onderzoeken. Alle wetenschappelijke publicaties waarin door het NAR verzamelde gegevens gebruikt zijn vindt u ook op onze website.

Het NAR kent een goede verdeling van mannen en vrouwen, verspreid over Nederland en van alle leeftijden en intelligentieniveaus. De deelnemers van het NAR zijn echter geen exacte afspiegeling van alle mensen met autisme. Zo doen er relatief veel vrouwen mee aan het NAR-onderzoek en zijn relatief veel volwassen deelnemers hoogopgeleid. Ook valt het op dat veel NAR-deelnemers geen migratieachtergrond hebben. Bij het lezen van onze resultaten is het dus goed om te weten dat deze resultaten niet per se representatief zijn voor alle autistische mensen in Nederland en daarbuiten.