Het onderzoek

We zijn de laatste jaren veel meer te weten gekomen over autisme. Zo weten we dat autisme voor een groot deel erfelijk bepaald is. Er is bekend wat er gebeurt in het brein als iemand met autisme met prikkels omgaat, en dat hierin veranderingen kunnen optreden in de loop van de jaren. We weten ook dat er grote verschillen zijn in de mate waarin autistische mensen een zelfstandig, zinvol en gelukkig leven kunnen leiden.

Het NAR zet de verschillen en overeenkomsten tussen autistische mensen op een rij. We verzamelen hiervoor basisgegevens over onder andere persoons- en familiekenmerken, diagnostiek, behandeling en begeleiding, onderwijs, zelfstandigheid, en op welke manier mensen met autisme meedoen in de maatschappij.

Met deze gegevens en cijfers kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken wat mensen met autisme omschrijft. Wat is nodig om de talenten van autistische mensen op de beste manier tot hun recht te laten komen? Welke andere zaken, zoals behandeling en opvoedsituatie, hebben daar een invloed op? Maar ook: welke verschillen komen naar voren tussen mannen en vrouwen met autisme? Welke kenmerken hebben autistische mensen die uit etnische minderheidsgroepen komen? Hoe tevreden zijn mensen met autisme over het diagnosetraject, behandelingen, medicijngebruik, onderwijs, sociale contacten, werk, wonen en vrije tijd? 

Ons onderzoek helpt om een antwoord te vinden op deze vragen. Dat doen we door elk jaar opnieuw vragenlijsten af te nemen bij en over een grote groep autistische mensen. Op deze manier lukt het ons om hen te volgen over langere tijd, en dit zorgt voor veel interessante resultaten.

Kijk ook bij 'Actueel onderzoek' voor de lopende onderzoeksprojecten bij het NAR.