Het onderzoek

Autisme onderzoek bij het NAR

Het Nederlands Autisme Register (NAR) doet al meer dan 10 jaar onderzoek naar autisme. Binnen het NAR doen we dit in samenwerking met mensen met autisme (co-creatie). In de afgelopen jaren hebben we veel geleerd over autisme. We begrijpen nu dat autisme grotendeels wordt bepaald door erfelijke factoren. We weten ook wat er in de hersenen gebeurt wanneer iemand met autisme wordt blootgesteld aan prikkels, en dat deze processen in de loop der jaren kunnen veranderen. Daarnaast weten we dat er grote variaties zijn in hoe autistische mensen zelfstandige, zinvolle en gelukkige levens kunnen leiden.

Het Nederlands Autisme Register (NAR) brengt deze verschillen en overeenkomsten tussen autistische mensen in kaart. We verzamelen basisinformatie over zaken als persoonlijke- en familiekenmerken, diagnostiek, behandeling en begeleiding, onderwijs, zelfstandigheid, en op welke manier autistische mensen deelnemen aan de samenleving.

Met behulp van deze gegevens en cijfers kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken wat mensen met autisme uniek maakt. Wat is nodig om de talenten van autistische mensen op de beste manier tot hun recht te laten komen? Welke andere zaken, zoals behandeling en opvoedsituatie, hebben daar een invloed op? Maar ook: welke verschillen komen naar voren tussen mannen en vrouwen met autisme? Welke kenmerken hebben autistische mensen die uit etnische minderheidsgroepen komen? Hoe tevreden zijn mensen met autisme over het diagnosetraject, behandelingen, medicijngebruik, onderwijs, sociale contacten, werk, wonen en vrije tijd? Meer informatie over de data die wij verzamelen vindt u bij 'werken met NAR-data'. Wilt u zelf deelnemen, kijk dan hier.

Ons onderzoek helpt om antwoorden te vinden op deze vragen. We doen dit door elk jaar vragenlijsten af te nemen bij en over een grote groep autistische mensen. Op deze manier kunnen we hen gedurende een lange periode volgen en dat levert veel waardevolle en interessante resultaten op. Deze resultaten vindt u onder andere in onze wetenschappelijke publicaties, jaarlijkse rapportages, media artikelen en op het interactieve dashboard NAR in cijfers

Neem ook eens een kijkje op de pagina's onder 'Actueel onderzoek' om meer te weten te komen over lopende en eerdere onderzoeksprojecten bij het NAR.