Het onderzoek

In de afgelopen jaren hebben we veel geleerd over autisme. We begrijpen nu dat autisme grotendeels wordt bepaald door erfelijke factoren. We weten ook wat er in de hersenen gebeurt wanneer iemand met autisme wordt blootgesteld aan prikkels, en dat deze processen in de loop der jaren kunnen veranderen. Daarnaast weten we dat er grote variaties zijn in hoe autistische mensen zelfstandige, zinvolle en gelukkige levens kunnen leiden.

Het NAR brengt deze verschillen en overeenkomsten tussen autistische mensen in kaart. We verzamelen basisinformatie over zaken als persoonlijke- en familiekenmerken, diagnostiek, behandeling en begeleiding, onderwijs, zelfstandigheid, en op welke manier autistische mensen deelnemen aan de samenleving.

Met behulp van deze gegevens en cijfers kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken wat mensen met autisme uniek maakt. Wat is nodig om de talenten van autistische mensen op de beste manier tot hun recht te laten komen? Welke andere zaken, zoals behandeling en opvoedsituatie, hebben daar een invloed op? Maar ook: welke verschillen komen naar voren tussen mannen en vrouwen met autisme? Welke kenmerken hebben autistische mensen die uit etnische minderheidsgroepen komen? Hoe tevreden zijn mensen met autisme over het diagnosetraject, behandelingen, medicijngebruik, onderwijs, sociale contacten, werk, wonen en vrije tijd?

Ons onderzoek helpt om antwoorden te vinden op deze vragen. We doen dit door elk jaar vragenlijsten af te nemen bij en over een grote groep autistische mensen. Op deze manier kunnen we hen gedurende een lange periode volgen en dat levert veel waardevolle en interessante resultaten op.

Neem ook eens een kijkje bij 'Actueel onderzoek' om meer te weten te komen over lopende onderzoeksprojecten bij het NAR.