Incidentele bevindingen

Een incidentele bevinding is een ontdekking of resultaat die tijdens wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en mogelijk van betekenis is voor de gezondheid van een deelnemer of diens familie.

Het NAR-beleid met betrekking tot incidentele bevindingen is om deskundigen te raadplegen over of en hoe we individuele deelnemers op de hoogte brengen van een bevinding als deze mogelijk schadelijk is voor die deelnemers. Daarbij hanteren wij de volgende voorwaarden:

  1. de bevinding is wetenschappelijk valide
  2. de bevinding is van belang voor de gezondheid
  3. er is behandeling of actie mogelijk

In onze inschrijvings- en jaarlijkse vragenlijsten vragen we alleen naar informatie die de deelnemer al kent (bijvoorbeeld: 'Is er op dit moment naast autisme nog een andere psychiatrische diagnose bij u bekend?'). Wij stellen zelf geen diagnoses en doen geen onderzoek naar het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde ziektes of stoornissen. Als we dit wel gaan doen, of als u deelneemt aan een ander project van het NAR waarbij er mogelijk belangrijke incidentele bevindingen zijn, zullen we u hierover van tevoren informeren en vragen wij naar de contactgegevens van uw huisarts.