Incidentele bevindingen

Een incidentele bevinding is een ontdekking of resultaat die gevonden worden tijdens wetenschappelijk onderzoek en die mogelijk betekenis hebben voor de (gezondheid van) een deelnemer of diens familie.

Het NAR-beleid rondom incidentele bevindingen is om deskundigen te raadplegen over óf en hóe wij deelnemers op de hoogte brengen van de bevinding, als de incidentele bevinding misschien schadelijk is voor de deelnemers volgens de volgende voorwaarden:

  1. de bevinding is wetenschappelijk valide
  2. de bevinding is van belang voor de gezondheid
  3. er is behandeling of actie mogelijk

In onze inschrijfvragenlijst en de daaropvolgende jaarlijkse vragenlijsten vragen wij alleen naar informatie die al bij de deelnemer bekend is (bijvoorbeeld: 'Is er op dit moment naast autisme bij u nog sprake van andere psychiatrische diagnoses?'). Wij stellen zelf geen diagnoses en doen geen onderzoek naar het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde ziektes of stoornissen. Op het moment dat wij dit wel gaan doen, of u deelneemt aan een ander project van het NAR waarbij de kans op belangrijke incidentele bevindingen aanwezig is, zullen wij u hier van te voren over inlichten en vragen naar contactgegevens van uw huisarts.