Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens uit de vragenlijsten worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en belangenbehartiging. Hierbij kunnen andere wetenschappelijk instellingen (bijvoorbeeld universiteiten of hogescholen) betrokken worden. 

De resultaten van het onderzoek zullen onder andere gebruikt worden door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in de belangenbehartiging, gericht op verbeteringen in de zorg, het onderwijs, woonvoorzieningen en begeleiding van kinderen en volwassenen met autisme.

De uitkomsten van de vragenlijsten, worden ieder jaar verwerkt in ons interactieve dashboard 'NAR in cijfers'. Hier kunt u de algemene resultaten van ons onderzoek inzien per doelgroep of per provincie (u kunt hier voorgaande rapportages lezen).

Ook worden jaarlijks delen van de vragenlijst persoonlijk teruggekoppeld. Deze individuele terugkoppeling ontvangt u richting het einde van het kalenderjaar per e-mail. Daarover kunt u hier meer lezen.