Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens uit de vragenlijsten worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en belangenbehartiging. Andere wetenschappelijke instellingen (bijvoorbeeld universiteiten of hogescholen) kunnen hierbij betrokken worden. De resultaten van de onderzoeken kunnen anoniem gedeeld worden met derden (bijvoorbeeld onderzoekers). Zij kunnen deze resultaten gebruiken voor nieuw onderzoek. Resultaten zullen nooit terug te leiden zijn naar een persoon. 

De resultaten van het onderzoek zullen onder andere gebruikt worden door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)om de belangen van mensen met autisme te behartigen en om te zorgen voor verbeteringen in de zorg, het onderwijs, de woonvoorzieningen en de begeleiding van kinderen en volwassenen met autisme.

De uitkomsten van de vragenlijsten worden ieder jaar verwerkt in ons interactieve dashboard NAR in cijfers. Hier kunt u de algemene resultaten van ons onderzoek inzien per doelgroep of per provincie. Hier kunt u voorgaande rapportages lezen.

Ook worden onderdelen van de vragenlijst ieder jaar persoonlijk teruggekoppeld. Deze individuele terugkoppeling ontvangt u tegen het einde van het kalenderjaar per e-mail. Hier leest u meer over deze individuele terugkoppeling.