Deelname

Wat houdt deelname precies in?

U schrijft zich in voor het NAR door het invullen van het aanmeldformulier. Deelname aan het register is vrijwillig en gratis. Zodra we het formulier ontvangen, sturen we u direct een e-mail met het verzoek om een online vragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst zitten onder andere vragen over uw achtergrond, uw ouders en overige familieleden, problemen met autisme, diagnostiek, eventuele bijkomende problemen, behandeling, onderwijs, werk, wonen en vrije tijd. Het invullen duurt ongeveer drie kwartier. 

Met het NAR willen we kinderen en volwassenen met autisme gedurende de tijd volgen. Dit betekent dat als u zich aanmeldt, u één keer per jaar wordt uitgenodigd om een jaarlijkse vragenlijst in te vullen. U kunt elke keer opnieuw zelf beslissen of u wilt meedoen.

In de toekomst zullen we waarschijnlijk vragen of u interesse heeft om naast de jaarlijkse grote meting ook deel te nemen aan kleinere deelonderzoeken. Zo'n deelonderzoek kan schriftelijk zijn, maar het kan ook zijn dat we u of uw familieleden persoonlijk willen ontmoeten. Zo kunnen we informatie krijgen die niet met een vragenlijst kan worden verkregen. Ook dan kunt u elke keer zelf beslissen of u wel of niet wilt deelnemen.

Elk jaar krijgen deelnemers die hebben meegewerkt aan de meting van dat jaar een individuele terugkoppeling van hun antwoorden. Hiermee kunnen deelnemers hun persoonlijke scores vergelijken met het gemiddelde van alle NAR-deelnemers en van deelnemers van vergelijkbare leeftijd en geslacht. Hier vindt u meer informatie over de individuele terugkoppeling.