LKO - kinderen en jongeren met autisme

Let op: ouders van leerlingen op een school uit de Leo Kanner Onderwijsgroep kunnen zich niet aanmelden voor het NAR via onze standaard aanmeldformulieren. Deze ouders ontvangen binnenkort een uitnodiging om zich aan te melden bij het NAR in de mail.

Onderwijs kan het functioneren van mensen met ASS verbeteren. Welke invloed Passend Onderwijs heeft op de schoolplaatsing van autistische leerlingen is nog niet helemaal duidelijk. Bij het vormgeven van passend en inclusiever onderwijs is het nodig om te evalueren op welke wijze een gespecialiseerde onderwijsvoorziening bijdraagt aan de ontwikkeling van autistische leerlingen.

Het onderzoek

We kijken naar veranderingen in de schoolplaatsing van autistische leerlingen sinds de invoering van Passend Onderwijs. Daarnaast bekijken wij welke factoren daarbij een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld leeftijd en gedragskenmerken.

Wij willen graag meer weten hoe een gespecialiseerde leeromgeving een rol speelt in het functioneren van autistische leerlingen. Bijvoorbeeld: Wat is de invloed van het volgen van onderwijs op een school met uitsluitend autistische klasgenoten? Wat is de rol van de leerkracht of docent op de ontwikkeling van zelfkennis van kinderen en jongeren met autisme? En welke bijdrage heeft de inrichting van een schoolgebouw en een klaslokaal op de prikkelverwerking van autistische leerlingen?

In dit project werken we samen met de Leo Kanner Onderwijsgroep. Deze onderwijsgroep verzorgt gespecialiseerd onderwijs op zes scholen voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) in de regio Leiden. Drie van deze scholen zijn alleen toegankelijk voor leerlingen met een autismespectrum diagnose. Ouders worden via de school uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Gerelateerde publicaties en artikelen

Hier verschijnen de publicaties en artikelen gerelateerd aan dit onderzoek. 

De onderzoeker(s):

Chantal van den Helder, MSc.

Gefinancieerd door de Leo Kanner Onderwijsgroep

Samen met:

  • Prof. dr. Sander Begeer, hoogleraar Klinische Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam, en medeoprichter van het Nederlands Autisme Register (NAR).
  • Prof. dr. Martijn Meeter, hoogleraar Onderwijs en gezinsstudies, Vrije Universiteit Amsterdam 
  • Dr. Rachel Plak, universitair docent Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Leiden

Heeft u vragen? Neem dan contact op via info@nederlandautismeregister.nl onder vermelding van ‘LKO project’.