LIFESTYLE - Gezonde leefstijl

LIFESTYLE - Gezonde leefstijl bij autistische volwassenen

Wat betekent een gezonde leefstijl?

Volgens de Nederlandse richtlijnen bestaat een gezonde leefstijl uit voldoende Bewegen, niet Roken, geen Alcohol, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning (BRAVO). Andere factoren die goed passen bij een gezonde leefstijl zijn onder andere niet veel en langdurig zitten, voldoende water drinken, voldoende slapen en het verminderen of vermijden van te veel stress. Daarnaast kan een gezonde leefstijl ook bestaan uit onderdelen die niet direct over de lichamelijke gezondheid gaan, zoals zingeving en een gezond werk-privé balans. En wat betekent een gezonde leefstijl volgens autistische volwassenen? Wat zou er volgens hen onderzocht moeten worden op dit gebied?

Waarom onderzoek naar gezonde leefstijl?

Een gezonde leefstijl geeft veel voordelen. Het draagt bij aan mentaal welbevinden, een gezond gewicht, beter slapen, gezond oud worden, en een betere kwaliteit van leven. Ook voorkomt of verkleint het de kans op (chronische) ziektes, of het verergeren hiervan.  

Autistische volwassenen kunnen meerdere uitdagingen ervaren wanneer zij een gezonde leefstijl willen (blijven) aanhouden. Deze uitdaging kunnen anders zijn dan bij niet-autistische volwassen, bijvoorbeeld door bepaalde autistische eigenschappen (zoals prikkelgevoeligheid), meerdere diagnoses (zoals ADHD, depressie, angst), leefstijlfactoren (zoals wel of geen betaald werk hebben), de aanwezigheid van bepaalde problemen (zoals slaap- en eetproblemen, vermoeidheidsklachten), en omgevingsfactoren (zoals een niet-autisme vriendelijke beweegomgeving). Toch is er weinig onderzoek gedaan naar de gezonde leefstijl onder volwassenen met autisme.

Het onderzoek

We beginnen met een oriënterend onderzoek: inzicht krijgen in hoeverre autistische volwassenen een gezonde leefstijl aanhouden als het gaat om groente en fruit inname, bewegen, alcohol en roken. Eventueel vervolgonderzoek is mogelijk als er voldoende financiering is.

Oriënterend onderzoek: bij autistische volwassenen gaan we onderzoeken hoeveel groente en fruit ze eten, alcohol drinken, en roken en of ze ondergewicht, gezond gewicht of overgewicht hebben. We vragen ons hierbij af hoeveel procent van de autistische volwassenen zich houdt aan de Nederlandse richtlijnen voor gezond eten, alcohol drinken en roken. Dit onderzoeken we ook onder mensen van de gehele Nederlandse bevolking, waarvan de meeste niet autistisch zijn. We willen weten of er verschillen zijn tussen deze twee groepen, en hoe groot deze verschillen zijn. We houden hierbij ook rekening met de leeftijd, geslacht, en opleiding van onderzoek deelnemers, en of ze wel of geen migratieachtergrond hebben.

Daarnaast gaan we bij mensen met autisme onderzoeken of een aantal factoren invloed kunnen hebben op het wel of niet kunnen houden aan de richtlijnen voor bewegen, groente en fruit eten, alcohol drinken en roken. Deze factoren zijn, onder andere, over- of ondergevoeligheid voor licht en geluid, wel of geen betaald werk hebben, wel of geen professionele begeleiding hebben, wel of geen partner hebben en het hebben van andere diagnoses (zoals depressie, angst of ADHD).

Deelname

De data voor dit oriënterend onderzoek zijn al verzameld via de (jaarlijkse) NAR-vragenlijsten tot en met 2023.

Publicaties gerelateerd aan dit onderzoek:

Hier verschijnen de publicaties van dit onderzoek.

De onderzoeker(s)

Jessica Kofi, MSc

Samen met:

  • Prof. dr. Sander Begeer, hoogleraar Klinische Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam, en medeoprichter van het Nederlands Autisme Register (NAR).
  • Dr. Hanneke Wijnhoven, universitair docent, Faculteit der Bètawetenschappen, Voeding en Gezondheid, Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Dr. Corine H.M. Latour, associate professor Integrated Complex Care, Hogeschool van Amsterdam.
  • Dr. Jannet M. de Jonge, onderzoeker en hoofddocent Verpleegkunde, Hogeschool van Amsterdam.
  • Dr. Mirrian Smolders, wetenschappelijk onderzoeker epidemioloog, Hogeschool van Amsterdam.
  • Dr. Ella Lobregt - van Buuren, hoofd Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen, klinisch psycholoog, onderzoeker bij Dimence.

Subsidie:

Dimence 

Als u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoekers via info@nederlandsautismeregister.nl en daarbij vermelden dat het gaat om het 'Gezonde Leefstijl onderzoek'.