Eerdere onderzoeken

Op deze pagina vindt u een overzicht van eerdere onderzoeken van het NAR.

Onderzoeksagenda (2018)

Voor de Onderzoeksagenda Autisme (OZA) hebben we onze deelnemers gevraagd waar ons onderzoek zich op zou moeten richten. Dit was een open vraag, die onze deelnemers in hun eigen woorden mochten beantwoorden. Maar liefst 923 mensen uit drie deelnemersgroepen maakten gebruik van deze kans: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers. Op basis van hun antwoorden zijn meerdere onderzoeksthema’s bepaald. Deze uitkomsten gebruiken wij nog steeds voor ons eigen onderzoek.

BECAUSE - prikkelgevoeligheid (2018-2022)

Mensen met autisme zijn vaak over- of juist ondergevoelig voor zintuigelijke prikkels. Met een neurowetenschappelijke studie binnen het NAR proberen we beter te begrijpen hoe de hersenen van mensen met autisme zintuigelijke prikkels verwerken.

HOME - wonen, vrije tijd en geluk (2018-2023)

In het HOME project onderzoeken we de woon- en vrijetijdservaringen van autistische jongeren en volwassenen, inclusief hun behoeften en obstakels. We onderzoeken aspecten zoals zelfstandig wonen, redenen voor verhuizen en vrijetijdsbesteding. Ook bestuderen we hoe leefsituatie en levenstevredenheid over tijd veranderen, inclusief de impact van de COVID-19 pandemie, om zo de levenskwaliteit van mensen met autisme te verbeteren.

COVID-19 - autistische kinderen (2020-2022)

Het welzijn van autistische kinderen hangt af van individuele en omgevingsfactoren. Door de COVID-19-lockdown kunnen we meer inzicht krijgen in de precieze rol van de omgeving op het welzijn. Dit onderzoek richt zich op hoe autistische kinderen en hun verzorgers worden beïnvloed door de COVID-19-lockdown.

SAM - stress in het dagelijks leven (2023)

In de SAM studie analyseren we de dagelijkse stresservaringen en testen we de SAM-NAR app, een voor autistische personen ontwikkelde app. Deze app meet via regelmatige korte vragenlijsten de stressniveaus en biedt ontspanningstips. SAM staat voor Stress Autism Mate.