Eerdere onderzoeken

Op deze pagina vindt u een overzicht van eerdere onderzoeken van het NAR.

Onderzoeksagenda (2018)

Voor de Onderzoeksagenda Autisme (OZA) hebben we onze deelnemers gevraagd waar ons onderzoek zich op zou moeten richten. Dit was een open vraag, die onze deelnemers in hun eigen woorden mochten beantwoorden. Maar liefst 923 mensen uit drie deelnemersgroepen maakten gebruik van deze kans: 695 volwassenen met autisme, 166 ouders en 62 wettelijk vertegenwoordigers. Op basis van hun antwoorden zijn meerdere onderzoeksthema’s bepaald. Deze uitkomsten gebruiken wij nog steeds voor ons eigen onderzoek.

BECAUSE - prikkelgevoeligheid (2018-2022)

Mensen met autisme zijn vaak over- of juist ondergevoelig voor zintuigelijke prikkels. Met een neurowetenschappelijke studie binnen het NAR proberen we beter te begrijpen hoe de hersenen van mensen met autisme zintuigelijke prikkels verwerken.

HOME - wonen, vrije tijd en geluk (2018-2023)

In het HOME project onderzoeken we de woon- en vrijetijdservaringen van autistische jongeren en volwassenen, inclusief hun behoeften en obstakels. We onderzoeken aspecten zoals zelfstandig wonen, redenen voor verhuizen en vrijetijdsbesteding. Ook bestuderen we hoe leefsituatie en levenstevredenheid over tijd veranderen, inclusief de impact van de COVID-19 pandemie, om zo de levenskwaliteit van mensen met autisme te verbeteren.

COVID-19 - autistische kinderen (2020-2022)

Het welzijn van autistische kinderen hangt af van individuele en omgevingsfactoren. Door de COVID-19-lockdown kunnen we meer inzicht krijgen in de precieze rol van de omgeving op het welzijn. Dit onderzoek richt zich op hoe autistische kinderen en hun verzorgers worden beïnvloed door de COVID-19-lockdown.

Suïcide-onderzoek (2021)

In 2021 deed het Nederlands Autisme Register onderzoek naar suïcide ofwel zelfdoding bij mensen met autisme. Aan de hand van vragen in de jaarlijkse NAR-vragenlijst is er gekeken naar de ervaringen van mensen met autisme en gedachten over zelfdoding. 

SAM - stress in het dagelijks leven (2023)

In de SAM studie analyseren we de dagelijkse stresservaringen en testen we de SAM-NAR app, een voor autistische personen ontwikkelde app. Deze app meet via regelmatige korte vragenlijsten de stressniveaus en biedt ontspanningstips. SAM staat voor Stress Autism Mate.

Seksualiteit (2023)

In samenwerking met Rutgers is dit een onderzoek naar seksualiteit en relaties bij mensen met autisme. Het doel is om inzicht te krijgen in ervaringen en behoeften, en deze te vergelijken met die van de algemene bevolking. Een vragenlijst over diverse onderwerpen, zoals seksuele ervaringen, tevredenheid, voorkeur, problemen, anticonceptie en ongewenste seksuele ervaringen is hiervoor gebruikt.  

OMA - Online Meten van Autisme (2020-2024)

Het OMA-project verzamelt informatie van volwassen deelnemers via online taken over waarneming, emoties en geheugen. Het doel is om de verschillen tussen mensen met en zonder autisme in kaart te brengen. We hopen dat de resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan beter diagnostisch onderzoek bij volwassenen.