COVID-19 - autistische kinderen

Het onderzoek

Het welzijn van autistische kinderen hangt af van individuele en omgevingsfactoren. Door de COVID-19-lockdown kunnen we meer inzicht krijgen in de precieze rol van de omgeving op het welzijn. Het huidige onderzoek richt zich op hoe autistische kinderen en hun verzorgers worden beïnvloed door de COVID-19-lockdown. Het gebrek aan structuur en stabiliteit als gevolg van de COVID-19-pandemie is waarschijnlijk een grote verandering geweest voor alle kinderen, wat de potentiële problemen van met name autistische kinderen kan hebben vergroot.

Geen kind met autisme is hetzelfde en daarom zullen de gevolgen van de coronapandemie verschillend uitpakken voor elk kind met autisme. Zo kan het zijn dat bepaalde maatregelen om corona te bestrijden negatieve effecten hebben op sommige kinderen met autisme, maar niet op anderen.

In dit onderzoek wordt gekeken naar pre-COVID-19 gegevens die tussen 2013 en 2020 zijn verzameld binnen het Nederlands Autisme Register. Tijdens de COVID-19 lockdowns zijn extra gegevens verzameld, waaronder over emotioneel welzijn, educatief welzijn en ouderlijke stress.

Benieuwd naar dit onderzoek? Lees erover in het Autisme Magazine van de NVA via deze link, of luister naar een radio-interview met onderzoekster Rachel Plak bij Science071 via deze link.

Gerelateerde publicaties en artikelen

Studie Universiteit Leiden: minder problemen voor autistisch kind tijdens pandemie in het AD op 4 april 2022

Impact lockdown op kinderen met autisme een interview met Rachel Plak door Sleutelstad, maart 2021

Negatieve én positieve effecten van lockdown door Plak, R., Begeer, S. & Swaab, H. (2020) in Autisme Magazine, 47 (4), 28-29

Impact of the COVID-19 pandemic on autistic adults: a scoping review (poster bij het INSAR-congres 2023)

De onderzoeker(s)

Hoofdonderzoekster: dr. Rachel Plak, Universitair docent Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Leiden

Samen met:

  • prof. dr. Hanna Swaab, Hoogleraar Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Leiden.
  • dr. Ralph Rippe, Universitair hoofddocent Onderzoeksmethoden en statistiek, Universiteit Leiden
  • prof. dr. Sander Begeer, Hoogleraar Klinische Ontwikkelingspsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam en medeoprichter van het Nederlands Autisme Register (NAR).

Subsidie door: Universiteit Leiden

Heeft u vragen over dit onderzoek? Neem dan contact op via info@nederlandsautismeregister.nl