ATTEND - schoolverzuim bij leerlingen met autisme

ATTEND - (langdurig) schoolverzuim bij leerlingen met autisme 

Het Nederlands Autisme Register doet een onderzoek naar (langdurig) schoolverzuim, ook wel ‘thuiszitten’ genoemd, van leerlingen met autisme in Nederland, genaamd ATTEND. Dit onderzoek zal bijdragen aan een beter begrip van vroege signalen die samenhangen met het ontstaan van (langdurig) schoolverzuim of het oplossen daarvan.

Doel van het onderzoek

Uit bestaande data in het NAR weten we dat ongeveer 11% van de autistische leerlingen van 5 tot en met 15 jaar niet naar school gaat (schoolverzuim). We willen beter begrijpen welke factoren samenhangen met de ontwikkeling van het schoolverzuim van deze leerlingen. Daarnaast zullen we voor het eerst volgens een internationale standaard vier verschillende vormen van verzuim onderzoeken: 1) spijbelen – uw kind gaat zonder dat u het weet niet naar school, 2) schoolweigering – uw kind wil zelf niet naar school, 3) niet naar school laten gaan – als ouder besluit u dat uw kind niet naar school gaat en 4) uitsluiting door de school – de school stuurt uw kind van school. Door uw deelname aan het onderzoek draagt u bij aan de kennis rondom dit belangrijke thema. 

Wie kan deelnemen?

Wij nodigen alle ouders van kinderen met autisme in de schoolgaande leeftijd van 5 tot en met 15 jaar uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Ook als uw kind nu geheel of gedeeltelijk wel naar school gaat. U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Uw deelname is geheel vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen met het invullen van de vragenlijst. Als u besluit de vragenlijst te stoppen voordat u deze hebt voltooid, worden uw antwoorden niet opgenomen in het onderzoek.

Inhoud van de vragenlijst

U vult eerst de basisvragenlijst in van het NAR. Als u zich aanmeldt voor 7 januari 2024, ontvangt in februari een uitnodiging voor een aanvullende vragenlijst over onderwijs en onderwijsverzuim. In de aanvullende vragenlijst worden vanaf februari de volgende onderwerpen uitgevraagd: hoeveel dagdelen was uw kind in de afgelopen vier schoolweken niet op school en wat was daarvoor de aanleiding, hoe goed sluit de school aan bij de behoefte van uw kind, hoe goed vindt uw kind aansluiting op school of in de buurt, in welke mate helpt u uw kind met schoolactiviteiten, en in welke mate heeft uw kind gevoelens van angst of depressie?

Vertrouwelijkheid van gegevens

Wij begrijpen dat het goed omgaan met persoonlijke gegevens heel belangrijk is. Om uw privacy te beschermen geven wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam of emailadres een code. De code bewaren we op een beveiligde plek op de universiteit. Als we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code en nooit uw persoonsgegevens, zoals uw naam of e-mailadres. Resultaten van het onderzoek worden alleen op groepsniveau teruggekoppeld. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging. Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. De gegevensverzameling van het NAR voldoet aan de AVG-voorwaarden. 

Op onze website vindt u meer informatie over hoe het NAR omgaat met uw gegevens

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?

Met de uitkomsten van het onderzoek geven we het onderwijs en belangenbehartigende organisaties feiten en inzichten in handen waarmee zij verder kunnen werken aan het terugdringen van het schoolverzuim en het geven van onderwijs aan alle kinderen.

De onderzoeker(s)

Hoofdonderzoeker: Dr. Theo Bakker

In samenwerking met bachelor- en masterstudenten in hun afstuderen. 

Als u vragen heeft over dit onderzoek, kunt u contact opnemen met de onderzoekers via info@nederlandsautismeregister.nl en daarbij vermelden dat het gaat om het 'eHealth onderzoek'.