Nederlands Autisme Register (NAR)

Samen weten we meer

Aanmelden

Aanmeldformulieren

Read More

NAR in cijfers

Een online interactief dashboard met groepsgegevens van het NAR

Read More

Nederlands Autisme Register

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een unieke database met cijfers over autisme. Het NAR is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). 

In deze video legt hoofdonderzoeker Sander Begeer samen met deelnemer René uit wat het NAR doet.