Seksualiteitsvragenlijst

In samenwerking met kenniscentrum Rutgers

Onderzoek naar seksualiteit bij mensen met autisme 

Het Nederlands Autisme Register doet, in samenwerking met Rutgers, een onderzoek naar seksualiteit en relaties van personen met autisme in Nederland. Dit onderzoek zal bijdragen aan een beter begrip van de unieke aspecten van de seksualiteit, relaties en zorg voor personen met autisme, en de resultaten zullen worden vergeleken met de gegevens van Rutgers over de algemene Nederlandse bevolking.

Doel van het onderzoek

Ons doel is om inzicht te krijgen in de ervaringen, meningen en behoeften op het gebied van seksualiteit en relaties van personen met autisme. Door deze data te vergelijken met de gegevens van de algemene bevolking van Nederland, kunnen we specifieke behoeften of aandachtspunten voor de groep personen met autisme identificeren. Door uw deelname aan het onderzoek draagt u bij aan de kennis rondom seksualiteit en autisme. 

Wie kan deelnemen?

Wij nodigen volwassenen met autisme, vanaf 18 jaar, uit om deel te nemen aan dit onderzoek. U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen met het invullen van de vragenlijst. Als u besluit de vragenlijst te stoppen voordat u deze hebt voltooid, worden uw antwoorden niet opgenomen in het onderzoek.

Inhoud van de vragenlijst

In deze vragenlijst worden diverse onderwerpen besproken, waaronder ervaringen met seks en de tevredenheid daarover, seksuele voorkeur, seksuele problemen, anticonceptie en ervaringen met ongewilde seks of seksueel misbruik.

De vragen zijn door Rutgers zorgvuldig samengesteld. Rutgers is een expert op het gebied van onderzoek naar seksualiteit en seksuele gezondheid. Het kan echter zo zijn dat (de verwoording van) sommige vragen of antwoordmogelijkheden minder goed passen bij de beleving van mensen met autisme. Wij hebben deze vragen gekozen, omdat alleen dan de antwoorden goed te vergelijken zijn met de gegevens die Rutgers al verzameld heeft. We vragen alleen informatie die essentieel is voor dit onderzoek.

Let op: Sommige vragen kunnen persoonlijk, intiem of confronterend zijn, zoals de vragen over ongewenste seksuele ervaringen. Wij beseffen dat deze vragen soms moeilijk kunnen zijn en vervelende herinneringen kunnen oproepen. Daarom informeren we u in deze informatiebrief over deze vragen, zodat u weloverwogen kunt beslissen om al dan niet deel te nemen aan het onderzoek.

Vertrouwelijkheid van gegevens

Wij begrijpen dat het goed omgaan met persoonlijke gegevens heel belangrijk is. Om uw privacy te beschermen geven wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam of emailadres een code. De code bewaren we op een beveiligde plek op de universiteit. Als we uw gegevens verwerken, gebruiken we steeds alleen die code en nooit uw persoonsgegevens, zoals uw naam of emailadres. Resultaten van het onderzoek worden alleen op groepsniveau teruggekoppeld. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand terughalen dat het over u ging. Al uw gegevens blijven vertrouwelijk. De gegevensverzameling van het NAR voldoet aan de AVG voorwaarden. 

Op onze website vindt u meer informatie over hoe het NAR omgaat met uw gegevens. 

Meer informatie of hulp nodig?

Heeft u de vragenlijst ingevuld en wilt u over bepaalde onderwerpen graag meer weten? Ga naar de website Seksualiteit van Rutgers.

Wilt u na het invullen nog met iemand praten? Chat, mail of bel dan met MIND Korrelatie.

Wilt u praten over een ervaring met seks tegen uw wil of seksueel misbruik? Dan kunt u ook chatten of bellen met het Centrum Seksueel Geweld

Een volledige debriefing van dit onderzoek vindt u aan het einde van de vragenlijst of hier.