Suïcide-onderzoek

Onderzoek naar suïcide en suïcidale gedachten

In 2021 deed het Nederlands Autisme Register onderzoek naar suïcide ofwel zelfdoding bij mensen met autisme. Aan de hand van vragen in de jaarlijkse NAR-vragenlijst is er gekeken naar de ervaringen van mensen met autisme en gedachten over zelfdoding. 

Uit het onderzoek bleek dat 80% van de deelnemers wel eens ervaring heeft gehad met gedachten aan zelfdoding. Van deze 80% heeft 38,7% een plan gemaakt en deed 15% daadwerkelijk een poging tot zelfdoding. Daartegenover staat dat 8% van de mensen zonder autisme wel eens gedachten aan zelfdoding heeft gehad.

We vonden dat de aanwezigheid van tweede diagnose van een psychiatrische stoornis, gevoelens van
eenzaamheid, en een groter aantal autistische kenmerken verband hadden met het ervaren van zelfmoordgedachten en -gevoelens. Voor degenen die de afgelopen maand deze zelfmoordgedachten hadden ervaren, hebben we vastgesteld dat het hebben van (meerdere) diagnoses van psychiatrische stoornissen en een groter aantal autistische kenmerken verband hielden met ernstigere en frequentere gedachten over zelfmoord in de afgelopen maand. Onze bevindingen laten zien dat aanvullende factoren bij autistische personen in overweging moeten worden genomen bij het beoordelen van het zelfmoordrisico, en het brengt ons een stap dichter bij het begrijpen waarom zelfmoord vaker voorkomt autistische mensen.

Alle publicaties over dit onderzoek vindt u hieronder.

𝘋𝘦𝘯𝘬 𝘫𝘦 𝘢𝘢𝘯 𝘻𝘦𝘭𝘧𝘥𝘰𝘥𝘪𝘯𝘨, 𝘰𝘧 𝘮𝘢𝘢𝘬 𝘫𝘦 𝘫𝘦 𝘻𝘰𝘳𝘨𝘦𝘯 𝘰𝘮 𝘪𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥? 𝘗𝘳𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘭𝘱𝘵 𝘦𝘯 𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘰𝘯𝘪𝘦𝘮 𝘷𝘪𝘢 𝘥𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘵 𝘰𝘱 113.nl 𝘰𝘧 𝘵𝘦𝘭𝘦𝘧𝘰𝘯𝘪𝘴𝘤𝘩 𝘰𝘱 113 𝘰𝘧 0800-0113.


Publicaties gerelateerd aan dit onderzoek:

De onderzoeker(s):