HOME - wonen, vrije tijd en geluk

Het onderzoek

Uit eerder onderzoek komt naar voren dat autistische personen over het algemeen minder tevreden zijn over hun leven dan mensen zonder autisme. Waar dit door komt, is nog niet helemaal duidelijk. Daarnaast is er nog nauwelijks iets bekend over de ervaringen en behoeften van mensen met autisme op gebied van wonen en vrije tijd. Deze twee levensdomeinen leveren een belangrijke bijdrage aan ons alledaags levensgeluk.

In het HOME project onderzoeken wij daarom aan de hand van vragenlijsten de leefsituatie, behoeften en obstakels die autistische jongeren en volwassenen ervaren op gebied van wonen en vrije tijd. Hoe groot is het aandeel van mensen dat zelfstandig woont, en welke factoren dragen daaraan bij? Wat zijn redenen voor mensen om te verhuizen? Hoe besteden mensen hun vrije tijd, en wat zorgt voor ontspanning?

Ook willen wij onderzoeken in hoeverre de leefsituatie en levenstevredenheid veranderen over de tijd. Welke invloed heeft de COVID-19 pandemie bijvoorbeeld gehad op mensen met en zonder autisme? Met het HOME project proberen we direct en indirect bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen met autisme.

De onderzoeker(s)

Onderzoeker(s): dr. Anke Scheeren

Subsidie door: NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Partner in onderzoek: NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Gerelateerde publicaties en artikelen

Buijsman, R., Begeer, S., & Scheeren, A. M. (2022). 'Autistic person' or 'person with autism'? Person-first language preference in Dutch adults with autism and parents. Autism : the international journal of research and practice, 13623613221117914. https://doi.org/10.1177/13623613221117914

Scheeren, A. M., Howlin, P., Pellicano, L., Magiati, I., & Begeer, S. (2022). Continuity and change in loneliness and stress during the COVID-19 pandemic: A longitudinal study of autistic and non-autistic adults. Autism Research. https://doi.org/10.1002/aur.2787

Van Hulst, A. (2022) Niet iedereen vond de coronaperiode onprettigAutisme Magazine, 49 (1), 46-47

Scheeren, A.M., Buil, J.M., Howlin, P., Bartels, M., & Begeer, S. (2021) Objective and subjective psychosocial outcomes in adults with autism spectrum disorder: A 6-year longitudinal study. Autism, 1-13

Scheeren, A. M., Howlin, P., Bartels, M., Krabbendam, L., & Begeer, S. (2021). The importance of home: Satisfaction with accommodation, neighborhood, and life in adults with autismAutism Research, 15(3), 519-530.

Autist of persoon met autisme? door Wevers, J. (2020) in Autisme Magazine, 47 (3), 16-17

Woonsituatie volwassenen met autisme en een (boven) gemiddelde intelligentie door Scheeren, A. & Van Westerloo, A. (2019) in Autisme Magazine, 46(4), 12-13

Home sweet home door Wijnker-Holmes, B., Begeer, S. & Scheeren, A. (2018) in Autisme Magazine, 45(4), 24-25


Resultaten van het onderzoek worden via de NAR website teruggekoppeld onder het kopje 'Publicaties en resultaten'. Hier vindt u al onze wetenschappelijke artikelen, artikelen in Autisme Magazine, en de jaarlijkse rapporten van het NAR. Bij NAR in cijfers vindt u ook uitkomsten op gemeente- en/of provincieniveau. Dit kan inzicht geven in regionale verschillen, die te verwachten zijn sinds de decentralisatie van de zorg.

Het HOME project is eind 2018 gestart en loopt in elk geval nog door tot en met eind 2023. Vragenlijsten voor het HOME project zijn opgenomen in de jaarlijkse meting van het NAR. Doet u weer mee aan de jaarlijkse meting in het voorjaar? Dan draagt u dus een steentje bij aan het HOME project, waarvoor dank!


Heeft u vragen over HOME? Neem dan contact op met dr. Anke Scheeren: a.m.scheeren@vu.nl